icon phone

Hotline (8h00 - 18h00)

0919 680069
×

Mô tả phần mềm Mô tả phần mềm Mô tả phần mềm Mô tả phần mềm Mô tả phần mềm 

Block 1

HP Z230 Workstation D1P34AV E3-1226 v3

HP Z230 Workstation D1P34AV E3-1226 v3

27.017.930 ₫
Xem nhanh
HP Z420 Workstation

HP Z420 Workstation

Liên hệ
Xem nhanh

Block 2

DAZITECH Entry X230 E3-1226 v3

DAZITECH Entry X230 E3-1226 v3

Liên hệ
Xem nhanh
DAZITECH Entry X230 E3-1231v3

DAZITECH Entry X230 E3-1231v3

Liên hệ
Xem nhanh
DAZITECH Entry X230 E3-1241 v3

DAZITECH Entry X230 E3-1241 v3

Liên hệ
Xem nhanh
DAZITECH Mainstream X420 E5-1603

DAZITECH Mainstream X420 E5-1603

Liên hệ
Xem nhanh